Ghee : 10 Health Benefits

Ghee

10 Health Benefits Of Ghee : तुमच्या आरोग्याचे संवर्धन करण्यासाठी आणि तुमच्या जेवणाचा आनंद वाढवण्यास आपण 10 Health benefits Of …

Read more

Minorities Rights Day 2023

Minorities Rights Day 2023

Minorities Rights Day 2023 : भारतात Minorities Rights Day 2023 हा दिन 18 डिसेंबर रोजी सरकारने तयार केलेल्या हक्क आणि …

Read more

World Radiography Day 2023 : “Celebrating Patient Safety”

World Radiography Day 2023

World Radiography Day 2023 : वैद्यकीय इमेजिंगमधील क्ष-किरणांच्या शोधाच्या सन्मानार्थ आपण दरवर्षी 8 नोव्हेंबर रोजी विल्हेल्म कॉनराड रॉन्टजेन यांच्या स्मरणार्थ …

Read more