Papaya Nutritional Benefit

Papaya

Papaya Nutritional Benefit – Papaya एक आरोग्यदायी फळ आहे, जे भारतात सर्वत्र सहज उपलब्ध होते. Papaya Nutritional Benefit म्हणजेच अनेक …

Read more

Amala : Nutraceutical Value

Amala

Nutraceutical Value of Amala : हा आवळ्याचा म्हणजेच Indian Gooseberry चा मौसम आहे. आपणा सर्वांच्या आहारमध्ये Nutraceutical Value of Amala …

Read more

Ghee : 10 Health Benefits

Ghee

10 Health Benefits Of Ghee : तुमच्या आरोग्याचे संवर्धन करण्यासाठी आणि तुमच्या जेवणाचा आनंद वाढवण्यास आपण 10 Health benefits Of …

Read more

World Radiography Day 2023 : “Celebrating Patient Safety”

World Radiography Day 2023

World Radiography Day 2023 : वैद्यकीय इमेजिंगमधील क्ष-किरणांच्या शोधाच्या सन्मानार्थ आपण दरवर्षी 8 नोव्हेंबर रोजी विल्हेल्म कॉनराड रॉन्टजेन यांच्या स्मरणार्थ …

Read more